Που απευθύνεται: Σε νέους 18-39 ετών

Προυπολογισμός προγράμματος: 350.000.000€

Έναρξη αιτήσεων: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Αντικείμενο προγράμματος:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ